NATACIÓ TERAPÈUTICA PER A INFANTS

Activitat aquàtica adreçada a infants amb diferents patologies de l’aparell locomotor, fent exercicis aquàtics de reforç muscular ì estiraments, amb l’objectiu de millorar-lo.

PROGRAMA ACTIVA’T

Programa adreçat a infants menors de 16 anys consistent en un treball a la sala de fitness amb aparells de treball cardiovascular per potenciar l’activació del metabolisme, supervisat per un assessor esportiu i amb l’ajuda de pulsòmetre per a un correcte control de les intensitats de treball.

L’objectiu del programa és que aquest sigui temporal i que possibiliti la derivació a activitats de caire lúdic i esportiu d’acord amb l’edat de l’infant.

  • Sessions: 2 sessions setmanals de 50 minuts
  • Horari i dia: a escollir i determinar en funció de cada cas.
  • Durada recomanada: Trimestral
  • Preu mensual: 33,44€ IVA INCLÒS
* Aquest programa requereix la presència d’un acompanyant major de 18 anys. (preu mensual de l’acompanyant de 2 dies a la setmana és de 19,11€ IVA INCLÒS)

Amb el suport de la unitat de pediatria del CAP de Sant Pere de Ribes.

Més informació al punt d’atenció a l’usuari del CEM Espai Blau o al telèfon 938 964 820