Normes administratives i pagament de quotes d’abonats

 • El primer pagament es realitzarà mitjançant full bancari o targeta de crèdit a la mateixa instal·lació.
 • A partir del segon pagament, en el cas dels abonats, el cobrament es realitzarà per domiciliació bancària, segons les dades que ens haureu facilitat.
 • Cap usuari o usuària te el dret de demanar una compensació econòmica pel tancament parcial o total d’Espai Blau degut a tasques de manteniment, neteja i/o millora. Tampoc es realitzaran pròrrogues de pagament ni canvis per motius personals de l’usuari/usuària.
 • Cal notificar les baixes per escrit, per mitjà dels impresos que es poden trobar al punt d’informació. La baixa s’ha de notificar 10 dies abans que venci l’últim pagament. Aleshores es desactivarà el carnet.
 • S’avisarà els usuaris que tinguin rebuts retornats perquè abonin la quota. En cas que el deute es mantingui, aquests usuaris seran donats de baixa i se’ls cobrarà la quantitat pendent, més les despeses bancàries, per via de constrenyiment.
 • Preus d’activitats vàlids fins que acabi el tercer trimestre.
 • L’organització no es fa responsable dels possibles robatoris que es produeixin al centre. Per aquest motiu, recomanem que s’utilitzin els armariets gratuïts situats als passadissos de les zones esportives corresponents.
 • Preus vàlids segons preus públics i no sotmesos a errors tipogràfics.
 • Anualment el CEM Espai Blau realitzarà una aturada tècnica no superior a un mes per realitzar els treballs de manteniment necessaris pel bon funcionament de la instal·lació al llarg del curs i aquesta aturada es farà coincidir majoritàriament amb el funcionament de les instal·lacions a l’aire lliure per evitar la manca de servei als usuaris durant un espai llarg de temps.
piscigran-450x299
vestibul_espaiblau

Normes de funcionament

  •  Per accedir a l’interior de la instal·lació és imprescindible dur la targeta d’abonat o de cursetista.
  •  La pèrdua de la targeta implicarà el pagament de la mateixa.
  •  Els usuaris han de respectar la modalitat de quota a què estiguin adscrits, tant si són abonats anuals com si ho són d’estiu o són usuaris de mig dia o cursetistes.
  •  El carnet és personal i intransferible. Deixar-lo a una altra persona suposarà la baixa del titular.
  •  Els danys i/o els desperfectes que ocasionin a la instal·lació i/o al material per haver-ne fet un mal ús, comportarà que la persona responsable hagi de fer-ne la reposició, i això pot suposar la pèrdua del dret a ser usuari.
  •  Es reserva el dret d’admissió.
  •  La direcció de la instal·lació podrà suspendre provisionalment o permanentment el dret d’entrada en els casos de:

  PISCINES

  Higiene a les piscines climatitzades

   [/fusion_li_item] [/fusion_li_item]
  • Tot banyista té l’obligació de dutxar-se abans d’accedir a les piscines.
  • A les piscines climatitzades és obligatori usar casquet de bany.
  • No es permet menjar ni entrar begudes al recinte de les piscines climatitzades.
  • No es permet accedir amb calçat de carrer a les zones de platges de piscines.
  • No s’admeten animals domèstics a cap dels recintes de la instal·lació.
  Piscines exteriors

  Recomanacions

  • Cal respectar els espais destinats a les diferents activitats (abonats, cursos, competició…).
  • Als carrers destinats al lliure ús cal nedar circulant sempre per la nostra dreta.
  • És aconsellable circular per la platja de les piscines portant sabatilles de bany.
  • Cal circular caminant per les platges de les piscines; no s’hi ha de córrer ni s’hi ha de donar empentes.
  • No s’han de travessar els carrers senyalitzats amb sureres ja que es pot interrompre l’activitat d’altres usuaris.
  • Cal complir les normes i els consells que donin els monitors o els socorristes.

  Altres

  • Els menors de 15 anys han d’entrar acompanyats d’un adult (major de 18 anys).
  • No es permet l’entrada a la zona de piscines portant calçat i roba de carrer.
  • Es tancarà l’accés a les piscines quan el volum d’usuaris arribi a la màxima capacitat permesa.

  ALTRES ESPAIS

  [rev_slider Sala_blava]

  Sala polivalent

  Recomanacions

  • S’aconsella utilitzar la sala portant l’equip següent: (samarreta, pantalons curts, xandall i sabatilles adequades que han de ser de sola llisa i d’ús exclusiu)
  • No es podrà entrar a la classe fins que no hagi finalitzat l’anterior o si han transcorregut més de 15 minuts de l’inici de la classe.
  • Cal retornar el material utilitzat al seu lloc.
  • La capacitat màxima de la sala és de 30 persones.
  • S’aconsella beure aigua durant la classe.

  Higiene

  • Cal portar una tovallola per col·locar-la sobre la màrfega.

  Vestidors

  • Per motius higiènics i de seguretat no és permès afaitar-se ni depilar-se als vestidors.
  • Per motius d’higiene, demanem que utilitzeu les sabatilles de bany a l’hora de dutxar-vos.
  • Es prohibeix beure, menjar o fumar dins del vestidor.
  • És necessari utilitzar els armariets. No s’ha de deixar res a fora i s’ha de tancar la porta amb clau.
  • No s’han de llençar papers, ampolles, tiretes, etc.. fora de les papereres.
  • No s’ha de malgastar l’aigua: és un bé comú!

  [rev_slider salesfitness2]

  Sala d’aparells de fitness i cardiovasculars

  Higiene

  • Cal portar una tovallola per col·locar-la sobre les màquines i els aparells.

  Edat

  • No es permet utilitzar la sala de musculació als menors de 15 anys.
  • Els joves de 15, 16 i 17 anys han de consultar-ho prèviament al monitor.

  Recomanacions

  • S’aconsella utilitzar la sala portant l’equip següent: roba esportiva (samarreta, pantalons curts, xandall, sabatilles adequades que han de ser de sola llisa i d’ús exclusiu)
  • No s’hi pot entrar amb banyador o xancletes, si s’està mullat o es va amb el tors nu, si es va fumant, si es va vestit de carrer i tampoc si s’està menjant.
  • Cal fer un bon ús de les màquines (en cas de dubte, cal anar a consultar-ho amb el monitor).
  • Respecteu en tot moment la resta d’usuaris.

  Zona d’aigües

  Sauna seca

  • Capacitat: 10 persones.
  • Temperatura: 80-90 graus.
  • Temps d’estada: 10 minuts.
  • Ús: mixt.
  • Higiene:Dutxeu-vos amb aigua calenta i sabó, i eixugueu-vos bé abans d’entrar a la sauna. Porteu una tovallola per estirar-vos o seure al banc.
  • Contraindicacions: Hipertensió arterial greu, varius, hipotensió arterial, malalties cardiovasculars diverses, embaràs i malalties cardíaques. Després de menjar i de beure begudes alcohòliques.
  • Recomanacions: Reumatismes crònics, asmaties i bronquitis, fumadors, trastorns nerviosos.

  No és permesa l’entrada als menors de 18 anys. És obligatori l’ús del banyador i tovallola. En cas de dubte, consulteu el vostre metge.

  Hidromassatge (bany + massatge d’aire)

  • Capacitat màxima: 8 persones.
  • Temperatura: 36º.
  • Temps d’estada màxima: 5 minuts.

  Bany de vapor

  • Capacitat: 12-14 persones.
  • Temperatura: 42-43º.
  • Temps d’estada: 10-15 minuts.
  • Ús: Mixt.
  • Higiene: Dutxeu-vos amb aigua calenta i sabó, i eixugueu-vos bé abans d’entrar al bany de vapor. Porteu una tovallola per estirar-vos o seure al banc.
  • Recomanacions: Reumatismes crònics, asmaties i bronquitis, fumadors, trastorns nerviosos.

  [rev_slider Uva]

  UVA

  • Seguiu les recomanacions exposades al taulell d’anuncis.
  • No és permesa l’entrada als menors de 18 anys.
  • En cas de dubte, consulteu el vostre metge.