DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A ABONAR-SE

  • Número de DNI.
  • Número de Targeta de la Seguretat Social.
  • Llibre de família o certificat d’empadronament, en cas d’abonats de la modalitat familiar.
  • Núm. de compte bancari en qual desitgi fer els pagaments successius.

MODALITATS D’ACCÉS PER A TOT L’ANY

ABONAT:

Persona usuària amb accés lliure a les piscines climatitzades (tancades tres setmanes durant l’any), i piscines exteriors de Ribes i Les Roquetes, solàrium exterior, sala d’aparells de fitness i cardiovasculars, assessorament esportiu, sauna, bany de vapor i hidromassatge, activitats aquàtiques i físiques dirigides. Importants descomptes en els serveis de salut i en activitats dirigides no incloses dins l’abonament i de la resta de serveis.

Tipus d’abonament individual Preu matrícula Preu mensual
Infant (a partrir de 2 anys) 43,20€ 34,78€
Jove (de 16 a 25 anys) 47,97€ 45,36€
Adult (de 26 a 64 anys) 57,59€ 48,20€
Gent gran (a partir de 65 anys o pensionista) 43,21€ 34,78€

Nota: La matrícula d’abonat deixarà de ser vàlida en el cas de no fer-se el pagament de la quota corresponent.

Tipus d’abonament familiar Preu matrícula(per membre) Preu mensual
Adult parella (per membre) 47,97€ 44,37€
Familiar 3er membre 47,97€ 96,21€
Familiar 4t membre 47,97€ 105,81€
Familiar 5è membre 47,97€ 115,42€
Familiar més de cinc membres 47,97€ 125,01€

Nota: Per accedir a l’abonament familiar és necessari presentar el llibre de família o un certificat d’empadronament;
els fills no poden superar l’edat de 25 anys i han de conviure al mateix domicili familiar.

Nota: La matrícula d’abonat deixarà de ser vàlida en el cas de no fer-se el pagament de la quota corresponent.

Consulteu els avantatges pels pagaments trimestrals i anuals.

USUARI DE MIGDIA:

Persona usuària amb accés de 7 a 15 hores de dilluns a divendres, dissabtes tarda, diumenges i festius de 9 a 14 hores, amb accés lliure a les piscines climatitzades, piscines exteriors de Ribes i Les Roquetes, solàrium exterior, sala d’aparells de fitness i cardiovasculars, sauna, bany de vapor i hidromassatge. Importants descomptes en els serveis de salut i en activitats dirigides no incloses dins l’abonament durant la mateixa franja horària.

Tipus d’abonament individual Preu matrícula Preu mensual
Infant (a partir de 2 anys) 43,20€ 29,02€
Jove (de 16 a 25 anys) 47,97€ 40,55€
Adult (de 26 a 64 anys) 57,59€ 40,55€
Gent gran (a partir de 65 anys) 43,20€ 29,02€

Nota: La matrícula d’abonat deixarà de ser vàlida en el cas de no fer-se el pagament de la quota corresponent.

ABONAMENT COMERÇ:

Persona usuària amb accés a la instal·lació de dilluns a divendres de 7 a 10h, de 13 a 16.30h i de 20.15 a 22.30h. Caps de setmana d’hivern: dissabtes a la tarda, diumenges i festius de 9 a 14h. Caps de setmana d’estiu, tot l’horari d’obertura.. Modalitat d’abonament pensada per a aquelles persones que degut al seu horari professional disposen d’un temps d’oci limitat. Les persones que s’acullin a aquesta modalitat disposaran d’accés lliure a les piscines climatitzades, piscines exteriors de Ribes i Les Roquetes, solàrium exterior, sala d’aparells de fitness i cardiovasculars, sauna, bany de vapor i hidromassatge. Importants descomptes en els serveis de salut i en activitats dirigides no incloses dins l’abonament durant la mateixa franja horària.

Abonament comerç i col.lectius adherits Preu matrícula Preu mensual
Jove i adult GRATUÏTA 31,50€
Abonament comerç i col.lectius no adherits Preu matrícula Preu mensual
Jove (16 a 25 anys) 47,97€ 31,50€
Adult (26 a 65 anys) 57,59€ 31,50€

Nota: La matrícula d’abonat deixarà de ser vàlida en el cas de no fer-se el pagament de la quota corresponent.

ABONAMENT MINI:

Persona usuària que pot fer ús de totes els serveis del centre una vegada a la setmana a excepció de dilluns a dijous de 17 a 20h. No disposa de descomptes per serveis de salut ni per activitats dirigides no incloses dins l’abonament.

Preu matrícula Preu mensual
Infant (a partir de 2 anys) 16,16€ 14,05€
Jove (de 16 a 25 anys) 16,16€ 18,27€
Adult (de 26 a 64 anys) 16,16€ 19,42€
Gent gran (a partir de 65 anys) 16,16€ 14,05€

Nota: La matrícula d’abonat deixarà de ser vàlida en el cas de no fer-se el pagament de la quota corresponent.

TIQUET D’ENTRADA:

També amb accés al solàrium exterior, sauna, bany de vapor, hidromassatge, sala de fitness i assessorament esportiu. No inclou les classes dirigides per a abonats.

TIQUET DE 15 ACCESSOS:

Amb accés a les piscines climatitzades, piscines i solàriums exteriors, sauna, bany de vapor, hidromassatges, sales de fitness i assessorament esportiu. No inclou classes dirigides per a abonats.

Preu entrada puntual Tiquet de 15 accessos
Infant (a partir de 2 anys) 3,49€ 41,43€
Jove (de 16 a 25 anys) 5,90€ 70,85€
Adult (de 26 a 64 anys) 6,91€ 82,35€
Gent gran (a partir de 65 anys) 3,49€ 41,43€

ABONAMENT TEMPORADA D’ESTIU 2019:

Inclou accés lliure a les piscines climatitzades, piscines exteriors, solàriums exteriors, sales de fitness, assessorament esportiu, sauna, bany de vapor, hidromassatges, activitats dirigides aquàtiques i terrestres. Reduccions en serveis de fisioteràpia i bronzejat, des del 17 de juny fins l’11 de setembre.

Preu entrada puntual Ticket de 15+5 accessos Abonament estiu
Infant (a partir de 2 anys) 4,07€ 47,96€ 106,23€
Jove (de 16 a 25 anys) 6,70€ 80,42€ 164,40€
Adult (de 26 a 64 anys) 7,84€ 94,95€ 169,00€
Gent gran (a partir de 65 anys) 4,07€ 47,96€ 106,23€

Els tiquets de 15 accessos tenen una validesa d’un any des del moment de l’expedició del carnet.

Nota: Preus vàlids tot l’any, a excepció del període comprés entre el 15 de juny i l’11 de setembre.

ACCESSOS EXCLUSIUS PISCINES EXTERIORS

Permet l’accés lliure a les piscines exteriors de Sant Pere de Ribes en tot l’horari d’obertura (Ribes d’11 a 20h i Roquetes d’11.30 a 20h)

Preu entrada puntual Ticket de 15
Infant (de 2 a 15 anys) 2€ 22,70€
Jove (de 16 a 25 anys) 2,60€ 31,48€
Adult (de 26 a 64 anys) 3,20€ 40,15€
Gent gran (a partir de 65 anys) 1,70€ 19,30€

MODALITATS PER A ENTITATS, CLUBS, ASSOCIACIONS, ETC…

GRUP MÍNIM DE 15 PERSONES:

Tiquet de 15 accessos que inclou entrada a les piscines climatitzades, hidromassatge, sauna, bany de vapor i sala de fitness (no inclou classes dirigides per a abonats).

15 accessos Preu per persona
Infant (a partir de 2 anys) 40,26€ 2,69€
Jove (de 16 a 25 anys) 68,85€ 4,59€
Adult (de 26 a 64 anys) 80,08€ 5,34€
Gent gran (a partir de 65 anys) 40,26€ 2,69€

Nota: Els menors de 15 anys hauran d’anar acompanyats d’un adult i sols es permetrà l’accés
a la sala de fitness, sauna, bany de vapor i hidromassatge a majors de 18 anys.