DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A ABONAR-SE

  • Número de DNI.
  • Número de Targeta de la Seguretat Social.
  • Llibre de família o certificat d’empadronament, en cas d’abonats de la modalitat familiar.
  • Núm. de compte bancari en qual desitgi fer els pagaments successius.

MODALITATS D’ACCÉS PER A TOT L’ANY

ABONAT:

Persona usuària amb accés lliure a les piscines climatitzades (tancades tres setmanes durant l’any), i piscines exteriors de Ribes i Les Roquetes, solàrium exterior, sala d’aparells de fitness i cardiovasculars, assessorament esportiu, sauna, bany de vapor i hidromassatge, activitats aquàtiques i físiques dirigides. Importants descomptes en els serveis de salut i en activitats dirigides no incloses dins l’abonament i de la resta de serveis.

Tipus d’abonament individual Preu matrícula Preu mensual
Infant (a partrir de 2 anys) 41,20€ 33,16€
Jove (de 16 a 25 anys) 45,75€ 43,26€
Adult (de 26 a 64 anys) 54,93€ 45,97€
Gent gran (a partir de 65 anys o pensionista) 41,21€ 33,16€

Nota: La matrícula d’abonat deixarà de ser vàlida en el cas de no fer-se el pagament de la quota corresponent.

Tipus d’abonament familiar Preu matrícula(per membre) Preu mensual
Adult parella (per membre) 45,75€ 42,31€
Familiar 3er membre 45,75€ 91,76€
Familiar 4t membre 45,75€ 100,91€
Familiar 5è membre 45,75€ 110,07€
Familiar més de cinc membres 45,75€ 119,22€

Nota: Per accedir a l’abonament familiar és necessari presentar el llibre de família o un certificat d’empadronament;
els fills no poden superar l’edat de 25 anys i han de conviure al mateix domicili familiar.

Nota: La matrícula d’abonat deixarà de ser vàlida en el cas de no fer-se el pagament de la quota corresponent.

Consulteu els avantatges pels pagaments trimestrals i anuals.

USUARI DE MIGDIA:

Persona usuària amb accés de 7 a 15 hores de dilluns a divendres, dissabtes tarda, diumenges i festius de 9 a 14 hores, amb accés lliure a les piscines climatitzades, piscines exteriors de Ribes i Les Roquetes, solàrium exterior, sala d’aparells de fitness i cardiovasculars, sauna, bany de vapor i hidromassatge. Importants descomptes en els serveis de salut i en activitats dirigides no incloses dins l’abonament durant la mateixa franja horària.

Tipus d’abonament individual Preu matrícula Preu mensual
Infant (a partir de 2 anys) 41,20€ 27,67€
Jove (de 16 a 25 anys) 45,75€ 38,67€
Adult (de 26 a 64 anys) 54,93€ 38,67€
Gent gran (a partir de 65 anys) 41,20€ 27,67€

Nota: La matrícula d’abonat deixarà de ser vàlida en el cas de no fer-se el pagament de la quota corresponent.

ABONAMENT COMERÇ:

Persona usuària amb accés a la instal·lació de dilluns a divendres de 7 a 10h, de 13 a 16.30h i de 20.15 a 22.30h. Caps de setmana d’hivern: dissabtes a la tarda, diumenges i festius de 9 a 14h. Caps de setmana d’estiu, tot l’horari d’obertura.. Modalitat d’abonament pensada per a aquelles persones que degut al seu horari professional disposen d’un temps d’oci limitat. Les persones que s’acullin a aquesta modalitat disposaran d’accés lliure a les piscines climatitzades, piscines exteriors de Ribes i Les Roquetes, solàrium exterior, sala d’aparells de fitness i cardiovasculars, sauna, bany de vapor i hidromassatge. Importants descomptes en els serveis de salut i en activitats dirigides no incloses dins l’abonament durant la mateixa franja horària.

Abonament comerç i col.lectius adherits Preu matrícula Preu mensual
Jove i adult GRATUÏTA 30,04€
Abonament comerç i col.lectius no adherits Preu matrícula Preu mensual
Jove (16 a 25 anys) 45,75€ 30,04€
Adult (26 a 65 anys) 54,93€ 30,04€

Nota: La matrícula d’abonat deixarà de ser vàlida en el cas de no fer-se el pagament de la quota corresponent.

ABONAMENT MINI:

Persona usuària que pot fer ús de totes els serveis del centre una vegada a la setmana a excepció de dilluns a dijous de 17 a 20h. No disposa de descomptes per serveis de salut ni per activitats dirigides no incloses dins l’abonament.

Preu matrícula Preu mensual
Infant (a partrir de 2 anys) 15,14€ 13,39€
Jove (de 16 a 25 anys) 15,41€ 17,43€
Adult (de 26 a 64 anys) 15,41€ 18,52€
Gent gran (a partir de 65 anys) 15,41€ 13,39€

Nota: La matrícula d’abonat deixarà de ser vàlida en el cas de no fer-se el pagament de la quota corresponent.

TIQUET D’ENTRADA:

També amb accés al solàrium exterior, sauna, bany de vapor, hidromassatge, sala de fitness i assessorament esportiu. No inclou les classes dirigides per a abonats.

TIQUET DE 15 ACCESSOS:

Amb accés a les piscines climatitzades, piscines i solàriums exteriors, sauna, bany de vapor, hidromassatges, sales de fitness i assessorament esportiu. No inclou classes dirigides per a abonats.

Preu entrada puntual Ticket de 15 accessos
Infant (a partrir de 2 anys) 3,33€ 39,51€
Jove (de 16 a 25 anys) 5,63€ 67,57€
Adult (de 26 a 64 anys) 6,59€ 78,54€
Gent gran (a partir de 65 anys) 3,33€ 39,51€

ABONAMENT TEMPORADA D’ESTIU 2017:

Inclou accés lliure a les piscines climatitzades, pioscines exteriors, solàriums exteriors, sales de fitness, assessorament esportiu, sauna, bany de vapor, hidromassatges, activitats dirigides aquàtiques i terrestres. Reduccions en serveis de fisioteràpia i bronzejat, des del 25 de juny fins el 10 de setembre.

Preu entrada puntual Ticket de 15+5 accessos Abonament estiu
Infant (a partrir de 2 anys) 3,87€ 45,74€ 101,30€
Jove (de 16 a 25 anys) 6,39€ 76,69€ 156,80€
Adult (de 26 a 64 anys) 7,48€ 90,56€ 161,18€
Gent gran (a partir de 65 anys) 3,87€ 45,74€ 101,30€

Els tiquets de 15 accessos tenen una validesa d’un any des del moment de l’expedició del carnet.

Nota: Preus vàlids tot l’any, a excepció del període comprés entre el 25 de juny i el 8 de setembre.

ACCESSOS EXCLUSIUS PISCINES EXTERIORS

Permet l’accés lliure a les piscines exteriors de Sant Pere de Ribes en tot l’horari d’obertura (Ribes d’11 a 20h i Roquetes d’11.30 a 20h)

Preu entrada puntual Ticket de 15
Infant (de 2 a 15 anys) 2€ 22,70€
Jove (de 16 a 25 anys) 2,60€ 31,48€
Adult (de 26 a 64 anys) 3,20€ 40,15€
Gent gran (a partir de 65 anys) 1,70€ 19,30€

MODALITATS PER A ENTITATS, CLUBS, ASSOCIACIONS, ETC…

GRUP MÍNIM DE 15 PERSONES:

Tiquet de 15 accessos que inclou entrada a les piscines climatitzades, hidromassatge, sauna, bany de vapor i sala de fitness (no inclou classes dirigides per a abonats).

15 accessos Preu per persona
Infant (a partrir de 2 anys) 39,51€ 2,64€
Jove (de 16 a 25 anys) 67,57€ 4,51€
Adult (de 26 a 64 anys) 78,54€ 5,22€
Gent gran (a partir de 65 anys) 39,51€ 2,64€

Nota: Els menors de 15 anys hauran d’anar acompanyats d’un adult i sols es permetrà l’accés
a la sala de fitness, sauna, bany de vapor i hidromassatge a majors de 18 anys.