DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A ABONAR-SE

  • Número de DNI.
  • Número de Targeta de la Seguretat Social.
  • Llibre de família o certificat d’empadronament, en cas d’abonats de la modalitat familiar.
  • Núm. de compte bancari en qual desitgi fer els pagaments successius.

MODALITATS D’ACCÉS PER A TOT L’ANY

ABONAT:

Persona usuària amb accés lliure a les piscines climatitzades (tancades tres setmanes durant l’any), i piscines exteriors de Ribes i Les Roquetes, solàrium exterior, sala d’aparells de fitness i cardiovasculars, assessorament esportiu, sauna, bany de vapor i hidromassatge, activitats aquàtiques i físiques dirigides. Importants descomptes en els serveis de salut i en activitats dirigides no incloses dins l’abonament i de la resta de serveis.

Tipus d’abonament individual Preu matrícula Preu mensual
Infant (a partir de 2 anys) 45,86€ 36,91€
Jove (de 16 a 25 anys) 50,92€ 48,14€
Adult (de 26 a 64 anys) 61,13€ 51,16€
Gent gran (a partir de 65 anys o pensionista) 45,86€ 36,91€

Nota: La matrícula d’abonat deixarà de ser vàlida en el cas de no fer-se el pagament de la quota corresponent.

Tipus d’abonament familiar Preu matrícula(per membre) Preu mensual
Adult parella 50,92€ 94,18€
Familiar 3er membre 50,92€ 102,12€
Familiar 4t membre 50,92€ 112,31€
Familiar 5è membre 50,92€ 122,51€
Més de cinc membres 50,92€ 132,69€

Nota: Per accedir a l’abonament familiar és necessari presentar el llibre de família o un certificat d’empadronament;
els fills no poden superar l’edat de 25 anys i han de conviure al mateix domicili familiar.

Nota: La matrícula d’abonat deixarà de ser vàlida en el cas de no fer-se el pagament de la quota corresponent.

Consulteu els avantatges pels pagaments trimestrals i anuals.

ABONAMENT FAMILIA MONOPARENTAL:

Per accedir a l’abonament monoparental és requisit indispensable presentar el carnet acreditatiu de família monoparental emès per la Generalitat de Catalunya.

Tot l’horari d’obertura Preu matrícula (per membre) Preu mensual
Primer membre 50,92€ 46,22€
Familiar 2 membres 50,92€ 54,11€
Familiar 3 membres 50,92€ 64,00€
Familiar 4 membres 50,92€ 74,01€

Nota: La matrícula d’abonat deixarà de ser vàlida en el cas de no fer-se el pagament de la quota corresponent.

USUARI DE MIGDIA:

Persona usuària amb accés de 7 a 15 hores de dilluns a divendres, dissabtes tarda, diumenges i festius de 9 a 14 hores, amb accés lliure a les piscines climatitzades, piscines exteriors de Ribes i Les Roquetes, solàrium exterior, sala d’aparells de fitness i cardiovasculars, sauna, bany de vapor i hidromassatge. Importants descomptes en els serveis de salut i en activitats dirigides no incloses dins l’abonament durant la mateixa franja horària.

Tipus d’abonament individual Preu matrícula Preu mensual
Infant (a partir de 2 anys) 45,86€ 30,80€
Jove (de 16 a 25 anys) 50,92€ 43,04€
Adult (de 26 a 64 anys) 61,13€ 43,04€
Gent gran (a partir de 65 anys) 45,86€ 30,80€

Nota: La matrícula d’abonat deixarà de ser vàlida en el cas de no fer-se el pagament de la quota corresponent.

ABONAMENT COMERÇ:

Persona usuària amb accés a la instal·lació de dilluns a divendres de 7 a 10h, de 13 a 16.30h i de 20.15 a 22.30h. Caps de setmana d’hivern: dissabtes a la tarda, diumenges i festius de 9 a 14h. Caps de setmana d’estiu, tot l’horari d’obertura.. Modalitat d’abonament pensada per a aquelles persones que degut al seu horari professional disposen d’un temps d’oci limitat. Les persones que s’acullin a aquesta modalitat disposaran d’accés lliure a les piscines climatitzades, piscines exteriors de Ribes i Les Roquetes, solàrium exterior, sala d’aparells de fitness i cardiovasculars, sauna, bany de vapor i hidromassatge. Importants descomptes en els serveis de salut i en activitats dirigides no incloses dins l’abonament durant la mateixa franja horària.

Abonament comerç i col.lectius adherits Preu matrícula Preu mensual
Jove i adult GRATUÏTA 33,34€
Abonament comerç i col.lectius no adherits Preu matrícula Preu mensual
Jove (16 a 25 anys) 50,92€ 33,34€
Adult (26 a 65 anys) 61,13€ 33,34€

Nota: La matrícula d’abonat deixarà de ser vàlida en el cas de no fer-se el pagament de la quota corresponent.

ABONAMENT MINI:

Persona usuària que pot fer ús de totes els serveis del centre una vegada a la setmana a excepció de dilluns a dijous de 17 a 20h. No disposa de descomptes per serveis de salut ni per activitats dirigides no incloses dins l’abonament.

Preu matrícula Preu mensual
Infant (a partir de 2 anys) 17,15€ 14,91€
Jove (de 16 a 25 anys) 17,15€ 19,39€
Adult (de 26 a 64 anys) 17,15€ 20,62€
Gent gran (a partir de 65 anys) 17,15€ 14,91€

Nota: La matrícula d’abonat deixarà de ser vàlida en el cas de no fer-se el pagament de la quota corresponent.

TIQUET D’ENTRADA:

També amb accés al solàrium exterior, sauna, bany de vapor, hidromassatge, sala de fitness i assessorament esportiu. No inclou les classes dirigides per a abonats.

TIQUET DE 15 ACCESSOS:

Amb accés a les piscines climatitzades, piscines i solàriums exteriors, sauna, bany de vapor, hidromassatges, sales de fitness i assessorament esportiu. No inclou classes dirigides per a abonats.

Preu entrada puntual Tiquet de 15 accessos
Infant (a partir de 2 anys) 3,71€ 43,97€
Jove (de 16 a 25 anys) 6,26€ 75,20€
Adult (de 26 a 64 anys) 7,34€ 87,41€
Gent gran (a partir de 65 anys) 3,71€ 43,97€

ABONAMENT TEMPORADA D’ESTIU 2022:

Inclou accés lliure a les piscines climatitzades, piscines exteriors, solàriums exteriors, sales de fitness, assessorament esportiu, sauna, bany de vapor, hidromassatges, activitats dirigides aquàtiques i terrestres. Reduccions en serveis de fisioteràpia i bronzejat, des de mitjans de juny fins principis de setembre.

Preu entrada puntual Ticket de 15+5 accessos Abonament estiu
Infant (a partir de 2 anys) 4,31€ 50,90€ 112,75€
Jove (de 16 a 25 anys) 7,11€ 85,36€ 174,51€
Adult (de 26 a 64 anys) 8,32€ 100,79€ 179,39€
Gent gran (a partir de 65 anys) 4,31€ 50,90€ 112,75€

Els tiquets de 15 accessos tenen una validesa d’un any des del moment de l’expedició del carnet.

Nota: Preus vàlids tot l’any, a excepció del període comprés entre el 15 de juny i l’11 de setembre.

ACCESSOS EXCLUSIUS PISCINES EXTERIORS

Permet l’accés lliure a les piscines exteriors de Sant Pere de Ribes en tot l’horari d’obertura (Ribes d’11 a 20h i Roquetes d’11.30 a 20h)

Preu entrada puntual Ticket de 15
Infant (de 2 a 15 anys) 2€ 22,70€
Jove (de 16 a 25 anys) 2,60€ 31,48€
Adult (de 26 a 64 anys) 3,20€ 40,15€
Gent gran (a partir de 65 anys) 1,70€ 19,30€

MODALITATS PER A ENTITATS, CLUBS, ASSOCIACIONS, ETC…

GRUP MÍNIM DE 15 PERSONES:

Tiquet de 15 accessos que inclou entrada a les piscines climatitzades, hidromassatge, sauna, bany de vapor i sala de fitness (no inclou classes dirigides per a abonats).

15 accessos Preu per persona
Infant (a partir de 2 anys) 43,97€ 2,94€
Jove (de 16 a 25 anys) 75,20€ 5,01€
Adult (de 26 a 64 anys) 87,41€ 5,81€
Gent gran (a partir de 65 anys) 43,97€ 2,94€

Nota: Els menors de 15 anys hauran d’anar acompanyats d’un adult i sols es permetrà l’accés
a la sala de fitness, sauna, bany de vapor i hidromassatge a majors de 18 anys.