TEMPORADA D’HIVERN 2022/ 2023

Durada de l’activitat

Curs anual

Inici el 3 d’octubre de 2022 i finalització el 19 de juny de 2023. 

Curs per períodes

També existeix la possibilitat de fer el curs per períodes. En cas de no fer el curs anual, no es reserva la plaça per a posteriors trimestres sense el pagament previ de la quota.

• 1er període: del 3 d’octubre al 17 de desembre (excepte els grups de dimarts que acabaran el 20 de desembre)

• 2on període: del 9 de gener al 25 de març

• 3er període: del 27 de març al 17 de juny (excepte els grups de dilluns que acabaran el 19 de juny)

Períodes sense activitat:

Nadal: del 20 de desembre al 8 de gener
Setmana Santa: del 3 al 10 d’abril
Dies festius: 12 d’octubre, 1 de novembre, 6 i 8 de desembre, 25 de gener (festivitat local) i 1 de maig

CELEBRACIÓ D’ANIVERSARIS

Consisteix en una hora de jocs dirigits a l’aigua, proposats pel monitor de l’activitat, fent ús de tot tipus de material pedagògic i lúdic com màrfegues, tobogan, “xurros”, pilotes, ponts aquàtics….Així com el material de flotació en cas que sigui necessari. En cas que, un cop finalitzada la festa aquàtica, es vulgui continuar la celebració amb berenar o esmorzar, la instal·lació posa a la vostra disposició el lloguer de la sala blava, dotada amb equip de música, taules i cadires.

Temporada d’hivern:

• Dissabtes de 17 a 18h o bé de 18.15 a 19.15h
(en el segon horari no es podrà llogar la sala)
• Diumenges de 10 a 11h o d’11 a 12h

Temporada d’estiu:

• Dissabtes d’11 a 19h (horari a concretar)

• Diumenges de 10 a 11h o d’11  12h

 

NATACIÓ PER NADONS De 5 a 12 mesos i de 12 a 24 mesos (9 infants per grup)

Objectius: familiarització amb el medi aquàtic, estimulació motriu i potenciació d’aspectes socioafectius. El curs es fa amb un acompanyant.

5/24 MESOS Dies Horari
A 5-12 dll 11.10 a 11.55h
B 5-12 dll 17.00 a 17.45h
C 5-12 dj 16.15 a 17.00h
D 5-12 dv 17.15 a 18.00h
E 5-12 ds 10.25 a 11.10h
F 5-12 ds 11.20 a 12.05h
G 12-24 dll 16.15 a 17.00h
H 12-24 dt 11.10 a 11.55h
I 12-24 dt 17.00 a 17.45h
J 12-24 dc 16.15 a 17.00h
K 12-24 dv 16.15 a 17.00h
L 12-24 dv 17.15 a 18.00h
M 12-24 ds 9.30 a 10.15h
N 12-24 ds 11.30 a 12.15h

 

Usuaris preu/curs Preu anual Moment inscripció (anual fraccionat) Domiciliat l’1/12 (anual fraccionat) Domiciliat l’1/3 (anual fraccionat) Preu per trimestre en el moment de la inscripció
1 sessió setmanal 235,11€ 81,07€ 77,02€ 77,02€ 81,07€
2 sessions setmanals 323,73€ 111,63€ 106,05€ 106,05€ 111,63€

Per gaudir del descompte, tots els integrants de les classes particulars han de tenir la condició d’abonats durant tot el curs.

NATACIÓ PER A INFANTS 2 a 3 anys (8 infants per grup)

Objectius: Descobriment del medi aquàtic, reforçar l’educació de la respiració, desenvolupar el procés de flotació. Potenciar aspectes socio-motrius.

TORTUGUES Dies Horari
A dll 17.15 a 18.00h
B dt 17.15 a 18.00h
C dt 18.10 a 18.55h
D dc 16.15 a 17.00h
E dc 17.15 a 18.00h
F dc 18.50 a 19.35h
G dj 17.15 a 18.00h
H dj 18.10 a 18.55h
I dv 17.00 a 17.45h
J dv 17.55 a 18.40h
K ds 9.30 a 10.15h
L ds 10.25 a 11.10h
M ds 12.15 a 13.00h

*Cursos amb preferència d’ocupació per ciutadans de Sant Pere de Ribes i abonats

Usuaris preu/curs Preu anual Moment inscripció (anual fraccionat) Domiciliat l’1/12 (anual fraccionat) Domiciliat l’1/3 (anual fraccionat) Preu per trimestre en el moment de la inscripció
1 sessió setmanal 235,11€ 81,07€ 77,02€ 77,02€ 81,07€
abonats 85,84€ 29,60€ 28,12€ 28,12€ 29,60€
2 sessions setmanals 323,73€ 111,63€ 106,05€ 106,05€ 111,63€
abonats 144,99€ 49,99€ 47,50€ 47,50€ 49,99€

NATACIÓ PER A INFANTS De 3 a 4 anys (8 infants per grup)

Objectius: Familiarització amb el medi aquàtic, afavorir les accions de propulsions i des- envolupar les habilitats motrius bàsiques. Potenciar aspectes socio-motrius.

ESTRELLES Dies Horari
A dll 17.55 a 18.40h
B dt 17.00 a 17.45h
C dt 17.55 a 18.40h
D dc 17.00 a 17.45h
E dc 17.55 a 18.40h
F dj 17.00 a 17.45h
G dj 18.10 a 18.55h
H dv 17.00 a 17.45h
I ds 9.30 a 10.15h
J ds 11.20 a 12.05h
K ds 12.15 a 13.00h


**El nivell a que s’inscrigui el nen/a s’haurà de mantenir durant tot l’any a no ser que el monitor aconselli algun canvi. Si es dóna aquest cas no hi haurà problema de places.
** Opció de combinar-ho amb un curs de fitness terrestre.

Usuaris preu/curs Preu anual Moment inscripció (anual fraccionat) Domiciliat l’1/12 (anual fraccionat) Domiciliat el’1/03 (anual fraccionat) Preu per trimestre en el moment de la inscripció
1 sessió setmanal 235,11€ 81,07€ 77,02€ 77,02€ 81,07€
abonats 85,84€ 29,60€ 28,12€ 28,12€ 29,60€
2 sessions setmanals 323,73€ 111,63€ 106,05€ 106,05€ 111,63€
abonats 144,99€ 49,99€ 47,50€ 47,50€ 49,99€

CLASSES PARTICULARS

  1 ó 2 persones 3 ó 4 persones
  1 sessió 5 sessions 1 sessió 5 sessions
Infants (5 mesos a 15 anys) 36,53€ 156,51€ 41,73€ 182,60€
Preu ABONATS 32,86€ 140,85€ 37,56€ 164,34€

Per gaudir del preu d’abonats tots els participants han de ser abonats.

ABONAMENT PER A ACOMPANYANTS

Recorda que per menys de 15€ al mes (42,62€ el trimestre si fa curs d’un dia i 63,81€ el trimestre si fa curs de dos dies) l’acompanyant del cursetista pot gaudir, durant l’horari en que dura el curs del nen, de les instal•lacions d’Espai Blau, piscines, zona d’aigües amb banys de vapor, sauna i hidromassatge, canons terapèutics, sales de fitness, classes dirigides… Aprofita-ho!

NATACIÓ PER A INFANTS De 4 a 5 anys (12 infants per grup)

Objectius: Assoliment de l’autonomia dins l’aigua, treball d’habilitats aquàtiques i poten- ciar aspectes socio-afectius.

PEIX GLOBUS

Dies Horari
A dll 17.00 a 17.45h
B dll 17.55 a 18.40h
C dt 17.55 a 18.40h
D dc 17.00 a 17.45h
E dc 17.55 a 18.40h
F dj 17.00 a 17.45h
G dj 17.55 a 18.40h
H dv 18.10 a 18.55h
I dv 18.50 a 19.35h
J ds 9.30 a 10.15h
K ds 10.25 a 11.10h
L ds 12.15 a 13.00h


**El nivell a que s’ sincrigui el nen/a s’haurà de mantenir durant tot l’any a no ser que el monitor aconselli algun canvi. Si es dona aquest cas no hi haurà problema de places.

ACTIVITATS FÍSIQUES PER A INFANTS

ZUMBA

Dies Horari
P5, 1er i 2on de primària dll 17.00 a 17.45h

** Opció de combinar-ho amb un curs de natació

NATACIÓ PER A INFANTS De 5 a 6 anys (12 infants per grup)

Objectius: Treball d’habilitats aquàtiques i iniciació als estils de natació i potenciar aspectes socio-afectius.

CAVALLET

Dies Horari
A dll 17.15 a 18.00h
B dll 18.10 a 18.55h
C dt 17.00 a 17.45h
D dt 18.10 a 18.55h
E dc 17.15 a 18.00h
F dc 18.10 a 18.55h
G dj 17.00 a 17.45h
H dj 17.55 a 18.40h
I dv 17.55 a 18.40h
J dv 18.50 a 19.35h
K ds 10.25 a 11.10h
L ds 11.20 a 12.05h


**El nivell a que s’ sincrigui el nen/a s’haurà de mantenir durant tot l’any a no ser que el monitor aconselli algun canvi. Si es dona aquest cas no hi haurà problema de places.

ACTIVITATS FÍSIQUES PER A INFANTS

ZUMBA

Dies Horari
P5, 1er i 2on de primària dll 17.00 a 17.45h

** Opció de combinar-ho amb un curs de natació

NATACIÓ PER A INFANTS De 6 a 7 anys (12 infants per grup)

Objectius: Treball d’habilitats aquàtiques, perfeccionament dels estils de natació i potenciar aspectes socio-afectius.

POPS

Dies Horari
A dll 18.50 a 19.35h
B dt 18.50 a 19.35h
C dc 18.10 a 18.55h
D dv 17.00 a 17.45h
E ds 10.25 a 11.10h


**El nivell a que s’ sincrigui el nen/a s’haurà de mantenir durant tot l’any a no ser que el monitor aconselli algun canvi. Si es dona aquest cas no hi haurà problema de places.

ACTIVITATS FÍSIQUES PER A INFANTS

ZUMBA

Dies Horari
P5, 1er i 2on de primària dll 17.00 a 17.45h

** Opció de combinar-ho amb un curs de natació

NATACIÓ PER A INFANTS De 7 a 8 anys (15 infants per grup)

Objectius: Iniciació i perfeccionament dels estils bàsics de natació. Potenciació d’aspectes socio-afectius.

DOFINS

Dies Horari
A dll 17.00 a 17.45h
B dt 17.55 a 18.40h
C dc 17.00 a 17.45h
D dj 17.15 a 18.00h
E dv 18.10 a 18.55h
F ds 9.30 a 10.15h


**El nivell a que s’ sincrigui el nen/a s’haurà de mantenir durant tot l’any a no ser que el monitor aconselli algun canvi. Si es dona aquest cas no hi haurà problema de places.

NATACIÓ TERAPÈUTICA PER A INFANTS

7 – 15 anys

Dies Horari
  dll i dc 18.50 a 19.35h

** Opció de combinar-ho amb un curs de natació

ACTIVITATS FÍSIQUES PER A INFANTS

ZUMBA

Dies Horari
3er, 4rt, 5è i 6è de primària dj 17.00 a 17.45h

** Opció de combinar-ho amb un curs de natació

PÀDEL

 

Dies Horari
7 a 10 anys dll 17.00 a 17.45h
7 a 10 anys dc 17.00 a 17.45h

** Opció de combinar-ho amb un curs de natació

NATACIÓ PER A INFANTS De 9 a 11 anys (15 infants per grup)

Objectius: Iniciació i perfeccionament dels estils bàsics de natació. Potenciació d’aspectes socio-afectius.

TAURONS

Dies Horari
A dll 17.55 a 18.40h
B dt 17.15 a 18.00h
C dc 17.55 a 18.40h
D* dj 17.55 a 18.40h
E dv 17.55 a 18.40h
F dss 11.20 a 12.05h


**El nivell a que s’ sincrigui el nen/a s’haurà de mantenir durant tot l’any a no ser que el monitor aconselli algun canvi. Si es dona aquest cas no hi haurà problema de places.

NATACIÓ TERAPÈUTICA PER A INFANTS

7 – 15 anys

Dies Horari
  dll i dc 18.50 a 19.35h

** Opció de combinar-ho amb un curs de natació

ACTIVITATS FÍSIQUES PER A INFANTS

ZUMBA 

Dies Horari
3er, 4rt, 5è i 6è de primària dj 17.00 a 17.45h

** Opció de combinar-ho amb un curs de natació

PÀDEL

 

Dies Horari
7 a 10 anys  dll 17.00 a 17.45h
7 a 10 anys  dc 17.00 a 17.45h
11 a 15 anys  dll  17.45 a 18.30h
11 a 15 anys  dc 17.45 a 18.30h

** Opció de combinar-ho amb un curs de natació

NATACIÓ PER A INFANTS De 12 a 15 anys (15 infants per grup)

Objectius: Perfeccionament dels estils bàsics de natació. Descobriment d’esports aquàtics. Potenciació d’aspectes socio-afectius.

PEIX PALLASSO

Dies Horari
A dll 18.10 a 18.55h
B dc 18.50 a 19.35h
C dj 18.50 a 19.35h
D dv 18.50 a 19.35h
E ds 12.15 a 13.00h


**El nivell a que s’ sinscrigui el nen/a s’haurà de mantenir durant tot l’any a no ser que el monitor aconselli algun canvi. Si es dona aquest cas no hi haurà problema de places.

NATACIÓ TERAPÈUTICA PER A INFANTS

7 – 15 anys

Dies Horari
  dll i dc 18.50 a 19.35h

** Opció de combinar-ho amb un curs de natació

ACTIVITATS FÍSIQUES PER A INFANTS

ZUMBA 

Dies Horari
1er, 2on i 3er d’ESO dc 17.00 a 17.45h

** Opció de combinar-ho amb un curs de natació

PÀDEL 

 

Dies Horari
11 a 15 anys dll  17.45 a 18.30h
11 a 15 anys dc 17.45 a 18.30h

** Opció de combinar-ho amb un curs de natació

FITNESS JOVE 

Activitat física pensada i creada per a joves de a partir de 12 anys. Dóna l’opció de com- binar un dia d’activitat aquàtica on es realitzaran diferents activitats dins l’aigua, estils de natació, salts, salvament i socorrisme, aiguagym, amb un altre dia d’activitat física en sec, running, sala de fitness, spinning, pàdel,…

Grups Dies Horari
Fitness terrestre dt 19.45 a 20.35h
Fitness aquàtic dj 19.45 a 20.35h

** Opció de combinar-ho amb un curs de natació

ABONAMENT PER A ACOMPANYANTS

Recorda que per menys de 15€ al mes (42,62€ el trimestre si fa curs d’un dia i 63,81€ el trimestre si fa curs de dos dies) l’acompanyant del cursetista pot gaudir, durant l’horari en que dura el curs del nen, de les instal•lacions d’Espai Blau, piscines, zona d’aigües amb banys de vapor, sauna i hidromassatge, canons terapèutics, sales de fitness, classes diri-gides… Aprofita-ho!